top of page

מאמרים

התמודדות עם פחד

פחד והתמודדות איתו

אחד הנושאים המרכזיים בעולם היזמות הוא התמודדות עם פחד.

הפחד משפיע, בדרך-כלל באופן שלילי, על האפשרות לצאת מאזור הנוחות, על קבלת ההחלטות, ובאופן כללי על האפשרות להתקדם. במיוחד מבחינה עסקית. לכן, חלק מההדרכות והאימונים בתהליכי יזמות, יעוץ עסקי, השגת יעדים וקבלת החלטות, נוגעים במושג הפחד, ובדרכים להתמודד איתו.

נאמן למשפט האחרון, מאמר זה נכתב כשמטרתו לענות על נושאים אלו בדיוק: המאמר מתאר מה זה פחד, איך הוא משפיע עלינו, ומציע דרכים להתמודדות איתו.

idea-g8a0c7e026_1280.jpg

איך מחשבה מייצרת מציאות

יכול להיות ששמעתם פעם את הביטוי: "מחשבה מייצרת מציאות."

אולי קראתם את הספר "הסוד" שמבטיח שחשיבה על דבר מסוים גורמת לו לקרות.

ואולי שמעתם את הביטויים: "היקום", "הישות הקוסמית", "הישות האוניברסלית התבונית" וכדומה. יחד עם ההבטחה: "אם תבקשו שמשהו יקרה, היקום יקשיב לכם, והישות העליונה תגרום לזה לקרות". או "הכל כבר קיים. אתם רק צריכים לחשוב על משהו והוא יתממש".

ואז חשבתם, וביקשתם, ו... כלום לא קרה.

והאמת, שזה נראה תלוש. ואין לכם מושג איך, על ידי מחשבה בלבד, משהו יכול לקרות.

ואז אמרתם לעצמכם: "זה שטויות, וזה לא עובד." או שאמרתם: "ואללה, יש סיכוי שיש בזה משהו, אבל איך לכל הרוחות זה עובד? איך זה בכלל מתחבר?"

ואולי החלק הכי מוזר, זה שחשבתם על משהו, והוא באמת קרה. בדיוק כמו "שהבטיחו לכם". או שזה קרה לחברים שלכם, שנשבעו לכם שזה עובד. ואתם נשארתם עם השאלות ועם הספקות.

אז אם אתם מוצאים את עצמכם באחד או יותר מהמצבים שתיארתי, כדאי לכם לקרוא את המאמר הזה.

Logo4.jpg

גישת EDM בקבלת החלטות

שיטת EDM (Entrepreneurship Decision Making) מתייחסת אל תחום קבלת ההחלטות בצורה שונה מהגישה המקובלת כיום בעולם. ההבדל העיקרי הוא שהגישה מתייחסת להחלטה כאל בעיה הדורשת פתרון ולא כאל נושא הדורש מחקר או אנליזה.

מעבר לכך, יש לשיטת EDM כמה מאפיינים נוספים המייחדים אותה מהגישה הרווחת לקבלת החלטות. בתוך כך, בגישת ה-EDM אנחנו:

  • מעדיפים להתייחס לדילמה כאל בעיה שיש לפתור, על פני מצב הדורש ניתוח

  • נותנים עדיפות להרגשה של המחליט אחרי ההחלטה, על פני תוצאת ההחלטה

  • מעדיפים קבלת החלטה, על פני התלבטות ארוכה

    • ובניסוח אחר:

    • מעדיפים התפשרות והתמודדות עם מחיר ההחלטה, על פני הקצאת משאבים מנטליים להחזקת הדילמה פתוחה

  • מעדיפים להתרכז בתהליך קבלת ההחלטה, על פני מיקוד בתוכן ההחלטה

כלומר, בעוד שיש ערך לגישה המתוארת בחלק השמאלי של כל משפט, בשיטת EDM, אנחנו מעריכים יותר את הצד הימני.

ולמרות שאת חלק מהסעיפים אפשר למצוא בגישות נוספות של קבלת החלטות, השילוב של כולן יחדיו מהווה גישה השונה משמעותית מכל הגישות הקיימות כיום לקבלת החלטות.

bottom of page