top of page

״מחלום למציאות״ - סדנא מצולמת

״פשוט להחליט״ הספר

כלים פרקטיים לעשיית שינוי משמעותי בחיים

לפני מאות שנים, אמר האומן מיכאלאנג'לו את המשפט:

"הסכנה הכי גדולה לרובנו היא לא שאנחנו מכוונים גבוה מדי ולא מגיעים ליעד,

אלא שאנחנו מכוונים נמוך מדי ומגיעים לשם".

והשאלה שעולה מיד למקרא דבריו של מיכאלאנג'לו היא איך אפשר גם לכוון גבוה וגם להגיע לשם?

בזה בדיוק עוסקת הסדנא.

היא מתארת בדרך אפקטיבית במיוחד לעשיית שינוי משמעותי בחיים שלנו:
מציאת עבודה חדשה, מציאת זוגיות, או מעבר משכיר לעצמאי.

חשוב: הסדנא מתאימה גם למי שרוצה "רק להבין" מה המשמעות של המעבר משכיר לעצמאי.
מאחר וחומרי הסדנא נשארים בידכם, אפשר לחזור ולעשות את השינוי (או לעשות שינוי אחר) מאוחר יותר.

מחיר הסדנא 197 ש"ח בלבד

bottom of page